Svědectví: Karel Kolbaba

Na poště pracuji už 23 let. S údivem sleduji, jak se zde v uplynulých letech plíživě vyvinul systém, kdy zaměstnanci, přepážky i doručovatelé jsou systematicky přes mzdy a podmíněním v setrvání v práci na poště nuceni shánět bance, pojišťovně a dvěma stavebním spořitelnám klienty. K tomu se ještě přidělal „přílepek“ v podobě prodeje losů, sim karet a roztodivného sortimentu. Co se týká doručovatelů – jsou takto úkolováni i tam, kde je podomní prodej městskými vyhláškami zakázán a jsou tak v schizofrenní situaci. Na jednu stranu – musí „prodat“, aby se splnil „plán“, na druhou stranu jim hrozí v případě udání pokuta (v Praze až 200 tis.).

Základním zlem na poštách je dělání z pracovníků pošt dealery nepoštovních služeb, od nichž se dokonce odvíjí i celý „motivační“ systém. Vedení je jedno, jak si vedeme v poštovních službách, záleží mu paradoxně zejména na těch nepoštovních. Zaměstnanci jsou nyní pod velmi sofistikovaným tlakem nuceni prodávat a nutit zákazníkům to, kvůli čemu na poštu nechodí a neočekávají ani od své poštovní doručovatelky. Na jedné straně jsme v roli státních úředníků Czechpointu, ale zároveň musíme schizofrenně přemýšlet, jestli příchozímu vnutíme los, nebo kreditní kartu. Pošta nás nutí vidět v zákazníkovi „kořist“, kterou je třeba „vytěžit“.

A pojišťovnictví? Většina zaměstnanců nemá oprávnění ČNB pojistky sjednávat ani je nabízet, což ovšem nebrání tomu, aby tento druh produktů, které zaměstnanci dělat nesmí, neměli také v oněch „osobních plánech“, od kterých se odvíjí vyplácení celé mzdy. Což je samozřejmě špatně. Neznám člověka, kterého by napadlo dojít si na běžnou poštovní přepážku nebo u poštovního doručovatele pojistit dům, uzavřít životní pojistku nebo probírat alternativy úvěrů a třeba i překlenovacích úvěrů stavebních spořitelen nebo hypoték. Přesto jsou zaměstnanci systémem „osobních plánů“ k tomuto shánění nuceni. Nehledě na to, že pošta nemá „zpětnou vazbu“, tzn., že zaměstnanci nemají pražádný přehled o tom, jestli klient, kterému uzavřeli smlouvu, dostal eventuelně plnění, event. proč nedostal apod. Jsou degradováni pouze na „získatele“ bez hlubší znalosti pojišťovnictví.

Na tomto webu budeme pravidelně zveřejňovat svědectví pošťaček a pošťáků, která odhalují, s jakými překážkami se zaměstnanci České pošty musí vyrovnávat. Není divu, že na listovní a balíkové služby už pak tolik času nezbývá.

Chcete-li přidat vaše svědectví, zasílejte je na adresu ceskaposta@zeleni.cz. Budete-li mít zájem, uveřejníme vzhledem k citlivosti informací vaše svědectví i anonymně.